آیا عینک‌های آفتابی دارای سایزهای متفاوتی هستند؟

برخی از مدل‌ها سایزهای مختلفی دارند اما بسیاری از سایز ها در بازار موجود نیست.