آیا می‌توانم با حساب کاربری خودم، خرید کنم و فاکتور به نام شخص دیگری صادر شود؟

خیر، فاکتور فقط به نام سفارش دهنده صادر و به ایمیل ایشان ارسال خواهد شد.