پاسخ درخواست (تیکت) خود را کجا دریافت خواهم کرد؟

بعد از ایجاد هر تیکتی، پاسخ تیکت در همان تیکت ارسال خواهد شد.
با ورود به حساب کاربری خود وارد بخش “تیکت های من” شوید و بر روی عنوان تیکت مدنظرتان کلیک کنید.

نکته:
اگر درخواست خود را به آدرس ایمیل ما ارسال کرده باشید، پاسخ درخواست به ایمیل شما ارسال خواهد شد لذا:

  1. بعد از ایجاد هر درخواستی به واحد پسشتیبانی، سیستم به طور خودکار ایمیلی به شما ارسال خواهد کرد.
    در صورتی که ایمیلی دریافت نکردید دو مورد زیر را بررسی نمایید.
  2. ایمیل خود را چک کنید. پاسخ های درخواست به ایمیل شما ارسال می شوند. اگر در پوشه inbox ایمیلی دریافت نشده بود، حتما پوشه spam یا bulk خود را چک کنید.
  3. با هر ایمیلی که درخواست خود را ارسال کرده باشید، پاسخ درخواست به همان ایمیل ارسال خواهد شد.


از ارسال بیش از یک درخواست (تیکت) برای یک موضوع اکیداَ خودداری نمایید و تنها یک تیکت کافی می باشد.