سفارشم را چگونه می تونم پیگیری کنم؟

برای پیگیری سفارش خود می توانید به وسیله وارد کردن کد سفارش خود در بخش “پیگیری سفارشات” از وضعیت سفارش خود مطلع شوید.

پس از ارسال کالا از سوی ما، کد پیگیری 20 رقمی مرسوله پستی برای شما ارسال خواهد شد. لذا میتوانید با ورود به سامانه “رهگیری مرسولات پستی” از وضعیت بسته پستی خود مطلع گردید.

کد پیگیری مرسولات پستی به یکی از سه طرق زیر ارسال خواهد شد:

  1. با ورود به ناحیه کاربری خود میتوانید از وضعیت سفارش و کد رهگیری مرسولات پستی خود مطلع شوید.
  2. کد رهگیری مرسولات پستی به تلفن همراه شما SMS خواهد شد.
  3. کد رهگیری مرسولات پستی به ایمیل شما ارسال خواهد شد.