برای دیدن تیکت و یا پاسخ به آن باید چکار کنم؟

با ایجاد تیکت جدید و یا کلیک بر روی عنوان هر یک از تیکت های ایجاد شده قبلی، شما به صفحه “نمایش تیکت” هدایت می شوید.

این بخش عمدتاَ به چهار بخش اصلی تقسیم می گردد:

  1. نمایش عنوان و شرح تیکت
  2. بخش پاسخگویی مجدد به تیکت فعلی
  3. پاسخ های دریافتی از طرف واحد پشتیبانی (بخش انتهایی)
  4. نمایش “جزییات ، ضمیمه ها و اقدامات” تیکت فعلی (سمت راست صفحه)